T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmetleri Standartları  >>   Meram Belediye Başkanlığı

 Meram Belediye Başkanlığı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

İmar Çapı

1. Müracaat Dilekçesi

2. Tapu Fotokopisi

3. Harç Makbuzu

4. Gerekli Hallerde Kadastro Çapı

1 (BİR) GÜN

2

Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar

(4109 Sayılı Kanun)

1. Nüfus Cüzdanı

2. Müracaat Eden Adına Vukuatlı Nüfus

    Kaydı

3. Asker adına İkametgah

4. Askerlik Sevk belgesi

5. Müracaat Edenin 3 Adet Fotoğrafı

2 (İKİ) AY

3

Defin Ruhsatı

1. Nüfus Kağıdı

2. Ölüm Belgesi (Defin Ruhsatı Sağlık Ekibi Tarafından Adreste Teslim Ediliyor)

40 (KIRK) DAKİKA

4

Küşat Ruhsat İşleri

1. Kimlik Fotokopisi

2. Ç.T.V. Kaydı

3. Maliye Vergi Levhası Fotokopisi

4. 1 Adet Fotoğraf

5. Ustalık Belgesi

6. Kira Kontratı Fotokopisi

7. Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8. Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirkisü

9. Motor Beyannamesi (İşyerinde Motor Çalışacaksa)

10. Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi

11. İtfaiye Raporu

1 (BİR) GÜN

5

2. ve 3. sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

Küşat Ruhsat İşlerinde Belirtilen Maddelere Ek Olarak;

1. C.E.D. İzin Belgesi

2. Emisyon İzin belgesi

3. Deşarj İzin Belgesi

5 (BEŞ) GÜN

6

Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi

1. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

2. Ses Ölçüm Raporu

3. Yetkilinin Onayı

3 (ÜÇ) GÜN

7

 

Ölçü Ayar İşleri

 

1. Beyanname

2 (İKİ) GÜN

8

İhale İşlemleri

1. Gerçek Kişiler İçin

 a. Kimlik Fotokopisi

 b. Dilekçe

 c. İkametgah Belgesi

 d. Türkiye de Tebligat Adresi Göstermek

 e. Geçici teminatın Yatırıldığına Dair 

     Makbuz veya Banka Geçici Teminat   Mektubu

2. Tüzel Kişiler İçin; Yukarıdaki Şartlara İlave Olarak

 a. Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odasından İhalenin Yapıldığı Yıl İçinde Alınmış tüzel Kişiliğin Sicile Kayıtlı Olduğuna Dair Belge

 b. Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak Kişilerin Temsili Yetkili Olduklarını Gösterir Noterlikçe Onaylı İmza Sirkisü

c. Vekaleten İhaleye İştirak Edecek Kişilerin Noterce Tasdik Edilmiş Vekaletnamesi

1 (BİR) GÜN

Eğer İlk Gün Sonuçlanmazsa

1 (BİR) HAFTA

Sonra Tekrarlanır

9

Gelir tahsili İşlemleri

1. Mükellef Sicil Numarası

2. Mükellef Sicil Numarası Yok İse Sicil Numarasını Verilebilmesi İçin Nüfus Cüzdanı Aslı veya Fotokopisi

2 (İKİ) DAKİKA

10

Yapı Kullanma İzin Belgesi

1. Dilekçe

2. Konya Büyükşehir Belediyesinden Numarataj Yazısı

3. Yapı Kontrolünün Yapılması (Yapının Proje Eklerine Uygunluğunun Kontrolü)

4. Konut Röper Krokisinin Alımının

    Yapılması (Harita Mühendisi)

5. Sığınak Raporunun Alınması (ProjedeVarsa)

6. Asansör Ruhsatı Alınması (Projede

    Varsa)

7. Yapı Ruhsat vizelerinin İmzalarının

    Tamamlanması

    a. Toprak Vizesi

    b. Zemin Aplikasyon Vizesi

    c. Temel Vizesi

    d. Borum Vizesi

    e. Subasman Vizesi

    f. Kat Vizesi

    g, Çatı Vizesi

    h. Su Yalıtımı Vizesi

    ı. Isı Yalıtımı Vizesi

    j. Kanalizasyon / Fosseptik Vizesi

    k. Mekanik Tesisat Vizesi

    l. Elektrik / İletişim Tesisatı Vizesi

8. Yapı Ruhsat Vizesine Esas Raporların  (Beton Kırım Tutanağı, Kalıp TeslimTutanağı v.b.) Getirilmesi

9. Emlak Alım Vergisi İlişik Kesme Belgesi

10. SGK İlişiksizlik Belgesi

11. Vergi İlişiksizlik Belgesi

12. Harç ve Ücretler

13. Kurum,Vakıf,Dernek Tüzel Kişiliklerin Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü

15 (ONBEŞ) GÜN

11

Nikah İşlemleri

1. Nüfus Cüzdanı

2. Fotoğraf

3. Sağlık Raporu

1 (BİR) GÜN

12

Giderlerin Ödenmesi

1. Nüfus cüzdanı

2. Vekaletname ve İmza Sirküsü

3. Banka Hesap Numarası

4. Vergi Borcu Yoktur Yazısı (2000 TL ve  Üzeri Ödemeler İçin)

1 (BİR) SAAT

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk

Müracaat Yeri

Meram Belediye Başkanlığı

Yazı İşleri Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

Meram Belediye Başkanlığı

İsim

Yusuf AKTAŞ

İsim

Fatma TORU

Unvan

Yazı İşleri Müdürü            

Unvan

Belediye Başkanı

Adres

Şeyhsadrettin Mh. Anıt Civarı Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası

Telefon

0 332 320 10 00

Telefon

0 332 320 10 00

Faks

0 332 320 03 41

Faks

0 332 320 03 41

e-posta

----

e-posta

başkan@meram.bel.tr

 


Muhsin YAŞAR
Telefon: (0 332) 351 88 30 & Faks: (0 332) 351 88 70 & Elektronik Ağ: www.meram.gov.tr